fbpx
Home Tags อินซูลิน

Tag: อินซูลิน

โรคเบาหวาน (Diabetes)

เบาหวาน (Diabetes) คือ ภาวะเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดการความบกพร่องของการสร้างอินซูลิน หรือการทำงานของอิซูลิน ส่งผลต่อการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานมีความผิดปกติ หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โรคเบาหวานมักจะเกี่ยวพันกับโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายโรค อวัยต่างๆเสื่อม อาการแทรกซ้อน และอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร อาการของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานในระยะแรกจะไม่มีการแสดงอาการผิดปกติ ผู้ป่วยบางรายจะพบก็ต่อเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน อากาของโรคเบาหวานที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ กระหายน้ำ ปากแห้ง หิวบ่อย ปัสสาวะบ่อยขึ้น หากเริ่มมีอาการดังกล่าวมากขึ้น โดยเฉพาะตอนกลางคืนจะกระหายน้ำมากกว่าเดิม ซึ่งเป็นสัญญาณของโรค เนื่องจากร่างกายต้องการขับน้ำตาลที่มีอยู่สูงในเลือดออกมาทางปัสสาวะนั่นเอง ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS