fbpx
Home Tags สาเหตุ

Tag: สาเหตุ

โรคเบาหวาน (Diabetes)

เบาหวาน (Diabetes) คือ ภาวะเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดการความบกพร่องของการสร้างอินซูลิน หรือการทำงานของอิซูลิน ส่งผลต่อการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานมีความผิดปกติ หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โรคเบาหวานมักจะเกี่ยวพันกับโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายโรค อวัยต่างๆเสื่อม อาการแทรกซ้อน และอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร อาการของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานในระยะแรกจะไม่มีการแสดงอาการผิดปกติ ผู้ป่วยบางรายจะพบก็ต่อเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน อากาของโรคเบาหวานที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ กระหายน้ำ ปากแห้ง หิวบ่อย ปัสสาวะบ่อยขึ้น หากเริ่มมีอาการดังกล่าวมากขึ้น โดยเฉพาะตอนกลางคืนจะกระหายน้ำมากกว่าเดิม ซึ่งเป็นสัญญาณของโรค เนื่องจากร่างกายต้องการขับน้ำตาลที่มีอยู่สูงในเลือดออกมาทางปัสสาวะนั่นเอง ...

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด โดยจะมีการเสื่อมของเซลล์สมองทุกส่วน โดยมีผลกระทบต่อความจำ ความคิด พฤติกรรม รวมถึงการใช้ภาษา การประสานงานของกล้ามเนื้อเสียไป ในระยะแรกผู้ป่วยจะยังคงสามารถทำกิจวัตรประวันที่เคยทำเป็นประจำได้ เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน รับประทานอาหาร ขับถ่าย เป็นต้น ภาวะความจำเสื่อมจะมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะสุดท้ายของโรคจะสูญเสียความจำทั้งหมด สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์เกิดจากการฝ่อของสมอง เซลล์ประสาทหยุดการทำงาน ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและการทำงานของสมอง ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการฝ่อตัวของสมองเกิดขึ้นจากสาเหตุใด แต่พบในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีการสะสมของอะไมลอยด์พลัค...

น้ำตาลในเลือดสูง

น้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) คือ ภาวะการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าโดยทั่วไป คนปกติจะมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดประมาณ 70 - 100 มก./ดล. สำหรับผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 100-125 มก./ดล. เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ผู้เข้ารับการตรวจที่งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ค่าระดับน้ำตาลจะอยู่ที่ 60-100 มก./ดล. ถ้าตรวจหลังจากการรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ค่าระดับน้ำตาลจะน้อยกว่า 140...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS