fbpx

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า (Depression) คือ ภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ที่พบบ่อยมาก เป็นความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความคิด วิตกกังวล รู้สึกเศร้า สิ้นหวัง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือรู้สึกว่าตนด้อยค่า ซึ่งมีผลต่อการนอนหลับ การใช้ชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ แม้ความรู้สึกและอารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนในช่วงครั้งคราว แต่อาการของภาวะซึมเศร้านั้นจะมีความรุนแรงและยาวนานกว่ามาก และสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย พบมากในช่วงอายุ 20-40 ปี โรคซึมเศร้าส่วนใหญ่จะเริ่มพัฒนามาจากผู้ป่วยที่มีความเครียดและความวิตกกังวล สิ้นหวัง มีทัศนคติในแง่ลบ และคิดฆ่าตัวตายในที่สุด

อาการของโรคซึมเศร้า

– การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ รู้สึกหงุดหงิด วิตกกังวล เศร้างหมอง ท้อแท้ เบื่อหน่าย ขาดความสนใจ ความพึงพอใจ และความสนุกสนาน อารมณ์การตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจมาก่อน

– การเปลี่ยนแปลงทางความคิด มีทัศนคติในแง่ลบ ครุ่นคิดวนเวียนเวียนกับเรื่องต่างๆในแง่ลบ หมดหวัง สิ้นหวัง และโดดเดี่ยว สูญเสีญความมั่นใจที่เคยมี สมาธิหรือความจำลดลง มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวตาย

– การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย น้ำหนักตัวลด เนื่องจากการเบื่ออาหาร รับประทานอาหารได้น้อย สีหน้าเศร้าหมอง การเคลื่อนไหวหรือการโต้ตอบเชื่องช้า พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนไม่หลับ หรือตื่นบ่อยในเวลากลางคืน เหนื่อยง่ายแม้จะทำกิจกรรมเบาๆ

สาเหตุของโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและปัจจัยจนพัฒนาไปเป็นภาวะซึมเศร้า ได้แก่

– การทำงานของสมองบางส่วน ที่มีความผิดปกติและความผิดปกติของมีระดับของสารเคมีไม่สมดุลกัน

– บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ผู้ป่วยที่เอื้อต่อการเผชิญภาวะซึมเศร้า ทัศนคิติการของโลก

– เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตและการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง

– อาการป่วยจากโรคร้ายแรง หรือเรื้องรัง และการใช้ยารักษาโรคบางชนิด เช่น ยารักษาโรความดันโรหิต ซึ่งอาจส่งผลข้างเคียงในลักษณะอาการซึมเศร้า

การรักษาโรคซึมเศร้า

ทางการแพทย์ในปัจจุบันการรักษาโรคซึมเศร้ามีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่

– การใช้ยาต้านซึมเศร้า (Antidepressants)

– การพูดคุยบำบัดทางจิต (Psychotherapy)

– การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาท (Brain Stimulation Therapies)

โดยมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้ยาต้านซึมเศร้าและการพูดคุยบำบัดกับผู้ป่วยควบคู่กันไป ในบางผู้ป่วยบางรายมีภาวะซึมเศร้าที่รุนแรง ฆ่าตัวตายจะใช้การรักษาด้วยการกระตุ้นเซลล์สมองและระบบประสาท

การป้องกันโรคซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้าไม่มีวิธีการป้องกันที่แน่นอน เนื่องจากสาเหตุและปัจจัยบางประการอยู่เหนือการควบคุม แต่การสร้างพฤติกรรมทางสุขภาพจิตที่ดี การเลือกรับประทานอาหารและออกกำลังกาย การรักษาสภาวะอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่วิตกกังวลมากจนเกินไป การทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าได้